ХХІ Съезд Хатшылығы

ӘЛЕМДІК ЖӘНЕ ДӘСТҮРЛІ ДІН ЛИДЕРЛЕРІСЪЕЗІНІҢc XXI ХАТШЫЛЫҒЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Қазіргі жаһандық сын-қатерлер мен халықаралық қауіпсіздіктің тұрақсыз жағдайындаҚазақстан Республикасы түрлі өркениеттер, мәдениеттер мен халықтардың бірлігі үшін дінифакторды ілгерілету және оған маңыз беружұмыстарын жалғастыруда.

Сонымен қатар, Қазақстанның Әлемдік жәнедәстүрлі діндер лидерлерінің Съезінұйымдастырудағы тәжірибесі әлем ауқымында үлгіретінде танылып жүр.

2003 жылғы қыркүйекте бірінші Съезд шақырылған күннен бастап 20 жыл бойы тұрақтытүрде жұмыс істеп келе жатқан осы бірегейинституттың қызметі арқылы Қазақстан бүкіләлемдік қоғамдастыққа жалпыұлттық консенсус пен қоғамның шоғырлануының үлгісін көрсетуде.

2003-2022 жылдар аралығында Астана қаласында өткен жеті (7) Съезд шығыс және батысөркениеттері арасындағы түсіністікті тереңдетугеайтарлықтай септігін тигізді, сондай-ақ дінаралықжәне мәдениетаралық диалогты дамытты. Қазақстанның мұндай бітімгершілік стратагемасымен ұстанымының, әлемдік аренадағыпроцестерге деген жоғары жауапкершілігініңарқасында дінаралық диалогтың халықаралықорталығы ретінде танылды және құрметке иеболды.

Съездің 20 жылғы жұмысының тағы бірмаңызды нәтижесіоның институционалдықдамуы. Съезд әртүрлі күн тәртібімен, қатысушылардың ерекше форматымен, саясиикемділігімен ерекшеленеді. Қатысушыларсанының өсуі және күн тәртібінде талқыланатынмәселелердің дамуымен форумның бағдарламасыда айтарлықтай кеңейді. Съездер тек пленарлықсессиялардан ғана емес, сонымен қатар бірнешесекциялық отырыстардан тұрады.

Съездің жұмыс органы оның Хатшылығы болыптабылады. Ол Съезд отырыстарыныңдайындығын, Съездің ұсыныстарын, күн тәртібін, декларациялар, өтініш мәтіндерінің жобаларынжәне Съезде қабылданатын өзге де тұжырымдамалық құжаттарды әзірлеудіқамтамасыз етеді.

Хатшылық 2003 жылғы 23-24 қыркүйектеАстана қаласында өткен Әлемдік және дәстүрлідіндер көшбасшыларының бірінші Съезінеқатысушылардың шешімі бойынша құрылдыСъезд Хатшылығының Төрағасы - Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы.Хатшылыққа ислам, христиан (православие, католицизм, лютеранизм), буддизм, иудаизм, индуизм, зороастризм, даосизм, синтоизм сияқты әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының өкілетті өкілдері кіреді.

2023 жылғы 11 қазанда Астанада ҚР Парламенті Сенатының спикері-Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері Съезі Хатшылығының Басшысы М.Әшімбаевтың төрағалығымен Съезд Хатшылығының XXI отырысы өтеді. 

Хатшылық отырысы шеңберінде Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің VIІ Съезінің қорытындысы бойынша пікір алмасу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың VIІ Съезде бастамашылық жасаған «Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері Съезінің 2023-2033 жылдарға арналған даму тұжырымдамасын» талқылау және қабылдау жоспарлануда.

Съездің XХІ Хатшылық жұмысына АҚШ, Ватикан, Ұлыбритания, Оңтүстік Корея, Египет, Әзірбайжан, Түркия, Пәкістан, Иран, Қырғыз Республикасы, Өзбекстан, Израиль, Қытай, Моңғолия, Жапония, Үндістан, Ресей, Армения, Тайланд, БАӘ елдерінен ислам, христиан, буддизм, иудаизм, индуизм, даосизм, синтоизм сияқты әлемдік және дәстүрлі діндердің діни жетекшілері қатысады деп күтілуде.