Қаз

Құрылым

Ұйымдастыру-имидждік жұмыс және хаттама департаменті

Департамент  директоры: Мухамедкали Салтанат  


Конфессияаралық және өркениетаралық диалогты дамыту департаменті

Әлемдегі діни ахуалдың жағдайы мен даму динамикасын талдау

Департамент директоры: Калилаханова Карлыгаш Танирбергеновна  kalilahanova@nnort.org


Дінтану сараптамасы департаменті

Қазақстан Республикасындағы діни қызмет және конфессияаралық келісім саласындағы мемлекеттік саясаттың, стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың негізгі бағыттарын зерттеу.

Департамент директоры: Рузия Камарова Исламқызы kamarova@nnort.org


Діни ахуалды талдау және мониторинг департаменті

Қазақстандағы және әлемдегі діни ахуалдың негізгі проблемалары мен даму тенденцияларын жүйелі қадағалау, анықтау және талдау.

Департамент директоры: Жакиянов Талғат Жардемкулович zhakiyanov@nnort.org


Бейбітшілік және келісім музейі басқармасы

Музей әкімшілігінің жұмысын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті мен Қазақстан Республикасы Президентінің бейбітшілік пен конфессияаралық келісім саласындағы шығармашылық идеялары мен бастамаларын ел ішінде және шетелде ғылыми, талдамалық және ақпараттық-имидждік насихаттауды, қамтамасыз ету.

Департамент директоры: Рахметов Қанат Наурызқалиұлы K.Rakhmetov@nnort.org


Дінтану сараптамасы департаменті

Дінтану сараптамасын ұйымдастыру және өткізу; діни сараптама объектісі мазмұнының белгілі бір діни нанымға сәйкестігін анықтау, зерттелетін объектінің мазмұнының аксиологиялық бейтараптылығына сәйкестігін зерттеу, сонымен қатар сенім ізбасарлары мен қоғамның басқа мүшелеріне діни көзқарастар мен табынушылық практиканың теріс әсер ету ықтималдығын бағалау.

Департамент директоры: Бірәлі Эльмира Атиғоллақызы birali@nnort.org


Әдістемелік жұмыс Департаменті

Основными задачами Департамента являются: разработка концептуальных основ и практических рекомендаций на актуальные темы в сфере религии и государственно-конфессиональных отношений.

Директор Департамента: Келесов Мейірман Муратович