Қаз

Жаңалықтар

Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері Съезі Хатшылығының Басшысы - Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері Съезі Хатшылығы ХІІІ отырысының ашылуындағы сөзі

Бөлісу

Аса жоғары мәртебелі!  

Құрметті қонақтар!  

Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшылары Хатшылығының  ХІІІ (он үшінші) отырысының қатысушыларына қош келдіңіздер деймін.

Игі дәстүрге айналған кездесулерімізді қонақжай қазақ жерінде жалғастырып отырғанымызды зор қуанышпен атап өткім келеді. Осы орайда, діни форумның жұмысына белсене қатысқандары үшін Сіздерге және Сіздердің аттарыңыздан діни көшбасшыларға ризашылығымды білдіремін. Сіздердің тұрақты қолдауларыңыз бен серіктестіктеріңіздің арқасында Съездің беделі мен ықпалы күн санап өсіп келеді.

Өткен жылы біз Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен шақырылған Съездің 10-жылдығын атап өттік. Тарихи тұрғыдан осындай қысқа мерзім ішінде біздің Форум мәдениеттер мен өркениеттердің жаһандық диалогы жүргізілетін беделді халықаралық алаңға айналды.   

Уақыттылық, өзектілік және сындарлы диалог Астана форумы жетістігінің кепіліне айналып, барша әлем қоғамдастығының назарын аудартты. 

Съезд көрнекті діни қайраткерлер мен саясаткерлер және халықаралық ұйым басшылары тарапынан қолдауға ие болды. Съездердің шеңберінде түрлі дін өкілдерінің арасында байланыстар орнатылып, нығайтылды, соның нәтижесінде олардың арасындағы сенім мен өзара құрмет арта түсті. Жалпы алғанда, өткізілген төрт форумның қорытындылары дінаралық өзара әрекеттестіктің әлемдік тарихына салмақты үлес қосты.

Қазіргі таңда біздің Форумды халықаралық қауымдастық пен күллі дәстүрлі діндер мойындап отыр. Съездің діндер мен мәдениеттер арасындағы жаһандық диалогты ілгерілетудегі үлесі Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының резолюцияларында атап көрсетілді. 

Уважаемые гости!

Заседание Секретариата и подготовка к Съезду проводится в период обострения международной ситуации. На поверхность вышли не только политические, но и межрелигиозные и внутрирелигиозные противоречия. Мир столкнулся с невиданными ранее проявлениями нетерпимости и жестокости. С чувством тревоги мы убеждаемся в том, что идеи религиозного экстремизма и радикализма обретают популярность среди молодых людей, проживающих не только в бедных, развивающихся странах, но и на Западе.

На наш взгляд, задача предстоящего Съезда состоит в откровенном обсуждении проблем, стоящих перед человечеством. Именно поэтому мы предлагаем обсудить на Съезде вопросы диалога религиозных  лидеров и политических деятелей.

Вы, духовные наставники, являетесь хранителями моральных и нравственных ценностей, оказывая влияние на умы и настроения отдельных людей и общества в целом. Вы можете вдохновлять на благие дела и свершения, способствовать преодолению барьеров невежества, страха и непонимания. В свою очередь, политики могут не только претворять в жизнь мечты и чаяния народов жить в мире, но и реализовывать идеи Съезда по продвижению взаимопонимания, согласия и сотрудничества между представителями разных верований и национальностей. Вместе мы можем сделать намного больше, чем поодиночке.

Уверен, каждый из нас полон надежд и стремлений к прекращению бессмысленных кровопролитий и созданию благоприятных условий для прочного и устойчивого мира. Одним из путей достижения этой простой человеческой цели является продвижение религиозной терпимости и взаимного уважения, привлечение противоборствующих сторон к столу переговоров для установления диалога и содействие им в достижении компромисса.

Dear participants,

Nowadays it has become more obvious that the problems of the modern globalizing world can be solved only by means of constructive dialogue. It is very important to find a common ground for interaction that diversity could serve as a uniting factor for people and nations rather than dividing one. Therefore, a major the principle of “unity is in diversity” is very crucial and needs to be supported in all parts of the world.

As President Nazarbayev said at the first Congress in 2003 “the importance of continuous dialogue is that in spite of existing differences the process of seeking for a “golden mean” goes on. It is essential that dialogue creates a territory of peace and accord, establishes harmony and clarity.”

I believe that we will be able to make the voice of our forum louder on the global scale. To this end in our discussions we should focus on the most acute problems that humanity faces today, finding ways to counter new challenges and threats. And our meeting should further popularize the noble ideas of tolerance, mutual understanding, dialogue and cooperation.

I am confident that we will have meaningful and interesting discussions today and we will make all the preparations needed to successfully hold our Fifth Congress.

I would like to wish all of us fruitful work!