Кадр

Н. Назарбаев орталығы сарапшының ақылы қызметі бойынша үміткерлер арасында іріктеу өткізді


Н. Назарбаев орталығы «Қазақстан Республикасындағы діни конверсиялар: ағымдағы жай-күйіне талдау» зерттеуін іске асыру шеңберінде аудио сұхбаттарды транскрипциялау ақылы қызметіне іріктеу өткізетінін хабарлайды


Н.Назарбаев орталығы «Қазақстан Республикасындағы діни конверсиялар: ағымдағы жай-күйіне талдау» зерттеуін іске асыру шеңберінде сарапшының ақылы қызметіне іріктеу өткізетінін хабарлайды


Н.Назарбаев орталығы «Қазақстандағы исламдық бағыттар мен ағымдар: қазіргі жағдайы, әлеуеті, тәуекелдері мен қауіп-қатерлері» зерттеуін іске асыру шеңберінде аудио сұхбаттарды транскрипциялау қызметіне іріктеу өткізетінін хабарлайды


Н.Назарбаев орталығы «Діни құлшылық ету орындары: діни туризм және зиярат жасау тәжірибелерінің қазіргі жай-күйін талдау» зерттеуін іске асыру шеңберінде сарапшының ақылы қызметі бойынша іріктеу өткізетінін хабарлайды


Н. Назарбаев орталығы «Діни құлшылық ету орындары: діни туризм және зиярат жасау тәжірибелерінің қазіргі жай-күйін талдау» зерттеуін іске асыру шеңберінде аудио сұхбаттарды транскрипциялау ақылы қызметі бойынша іріктеу өткізетінін хабарлайды


Н. Назарбаев орталығы «Қазақстандағы исламдық бағыттар мен ағымдар: қазіргі жағдайы, әлеуеті, тәуекелдері мен қауіп-қатерлері» зерттеуін іске асыру шеңберінде сарапшының ақылы қызметі бойынша іріктеу өткізетінін хабарлайды


Әлеуметтанушы-экспертты тарту бойынша


Кандидаттарға арналған құжаттардың үлгілері


Н.Назарбаев орталығы дін саласындағы зерттеулерді, соның ішінде Қазақстан өңірлерінде социологиялық зерттеулерді үйлестіруге арналған пилоттық жоба аясында эксперттік қызмет көрсету бойынша үміткерлер арасында іріктеу өткізетінін хабарлайды


Қарастырылуға қабылданатын арыздар мен сұратымдардың үлгісі