Қаз

Директорлар кеңесі

Сатершинов Бақытжан Меңлібекұлы

Тәуелсіз директор