Қаз

Корпоративтік басқару

"Конфессияаралық және өркениетаралық диалогты дамыту жөніндегі Н.Назарбаев орталығы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының жарғысы


Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы N 415 Заңы.


"Конфессияаралық және өркениетаралық диалогты дамыту жөніндегі Н.Назарбаев орталығының" Корпоративтік басқару кодексі


Коммерциялық емес ұйымдар туралы


Мемлекеттік және салалық бағдарламалар туралы ақпарат


Әдістемелік жұмыс Департаменті

Дін және мемлекеттік-конфессиялық қатынастар саласындағы өзекті тақырыптар бойынша тұжырымдамалық негіздер мен практикалық ұсыныстар әзірлеу

Департамент директоры: Есенова Дианна Бекхановна   yesenova@nnort.org


Ақпараттық-имидждік іс-шаралар департаменті

Мәдениеттердің, діндердің және өркениеттердің рухани жақындасу мәселелері бойынша Орталықтың ақпараттық-имидждік жұмысын жүзеге асыру.

Департамент директоры:  Нуржанова Салтанат Мухамедкалиевна  nurzhanova@nnort.org


Бейбітшілік және келісім музейі басқармасы

Музей әкімшілігінің жұмысын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті мен Қазақстан Республикасы Президентінің бейбітшілік пен конфессияаралық келісім саласындағы шығармашылық идеялары мен бастамаларын ел ішінде және шетелде ғылыми, талдамалық және ақпараттық-имидждік насихаттауды, қамтамасыз ету.

Департамент директоры: Белгожина Әсел Ақылбекқызы  belgozhina@nnort.org


Діни ахуалды талдау және дінтану сараптамасы институтының Дінтану сараптамасы департаменті

Дінтану сараптамасын ұйымдастыру және өткізу; діни сараптама объектісі мазмұнының белгілі бір діни нанымға сәйкестігін анықтау, зерттелетін объектінің мазмұнының аксиологиялық бейтараптылығына сәйкестігін зерттеу, сонымен қатар сенім ізбасарлары мен қоғамның басқа мүшелеріне діни көзқарастар мен табынушылық практиканың теріс әсер ету ықтималдығын бағалау.

Департамент директоры: Бірәлі Эльмира Атиғоллақызы birali@nnort.org


Діни ахуалды талдау және дінтану сараптамасы институтының Дінтану сараптамасы департаменті

Қазақстан Республикасындағы діни қызмет және конфессияаралық келісім саласындағы мемлекеттік саясаттың, стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың негізгі бағыттарын зерттеу.

Департамент директоры: Рузия Камарова Исламқызы kamarova@nnort.org


Діни ахуалды талдау және діни сараптама институтының Діни ахуалды талдау және мониторинг департаменті

Қазақстандағы және әлемдегі діни ахуалдың негізгі проблемалары мен даму тенденцияларын жүйелі қадағалау, анықтау және талдау.

Департамент директоры: Жакиянов Талғат Жардемкулович zhakiyanov@nnort.org


Экономика, қаржы және әкімшілік департаменті

«Конфессияаралық және өркениетаралық диалогты дамыту жөніндегі Н. Назарбаев орталығы» КЕАҚ бухгалтерлік есеп пен қаржылық-шаруашылық қызметтің есебін жүргізу

Департамент директоры: Биттугулов Данияр Кабидоллинович  bittugulov@nnort.org